Wat is zorgwonen

Zorgwoning

Wenst u een zorgwoning of mantelzorgwoning te kopen of te huren voor in de tuin? Of wenst u gewoon informatie?

Doe gratis en vrijblijvend een offerte aanvraag bij NOVULO Buildings, de #1 Belgische leverancier van zorgwoningen.

NOVULO Buildings- Wat is zorgwonen

Offerte-aanvraag, informatie & advies:

Stap 1 van 2 - Zorgwoning

Wat is zorgwonen

Wat is zorgwonen 

 

Wat is zorgwonen?

U heeft er vast al veel over gehoord en gelezen maar wat is zorgwonen nu precies? Hier leest u wat zorgwonen is.

Meer-generatie-wonen (grootouders, ouders en kinderen) was vroeger zeer gebruikelijk.

In de loop van vorige eeuw werden woningen meer en meer bewoond door het “klassieke” gezin (ouders en jonge kinderen).

De stedenbouwwetgeving speelde daar op in door in bepaalde gebieden die samenlevingsvorm zelfs op te leggen.

Er stelde zich geen probleem als grootouders gewoon kwamen inwonen en sliepen in een slaapkamer van de woning.

Want dat werd en wordt nog steeds als eengezinswoning aanzien (ook al woonden er drie generaties in).

Een gehandicapte broer opvangen in een slaapkamer van jouw woning was ook geen stedenbouwkundig probleem. Dat wordt ook nog steeds als één gezin beschouwd.

Maar vele mensen willen wel de grootouders of de zieke broer of zus in huis opnemen, maar zijn gesteld op hun eigen privacy.

En dan kwam de behoefte aan min of meer onafhankelijk functionerende woningonderdelen.

Een unit kan daar de perfecte oplossing voor zijn, die een aparte woonkamer, keuken en toegangsdeur krijgt.

Wat is zorgwonen?


Zorgwoning bouwen

Zorgwoning bouwen


Waarom een zorgwoning?

Een nieuwe generatie jongeren staat klaar om hun ouder wordende en zieke familieleden te helpen.

Millennial worden ouder in de rol van familieverzorger. Terwijl de meeste mantelzorgers in de leeftijd van 18 tot 49 jaar voor een ouder of schoonouder zorgen, geeft 17 procent aan voor grootouders of schoonouders te zorgen.

Waarom zorgen meer kleinkinderen voor grootouders?

De samenstelling van gezinnen en huishoudens is de afgelopen decennia sterk veranderd.

Veel van deze jonge mantelzorgers hebben bij hun grootouders gewoond of zijn door hen opgevoed.

In veel gevallen wordt een kleinkind de primaire verzorger omdat hij of zij dichter bij de oudere woont dan andere familieleden.

Soms is het gewoon omdat een bepaald kleinkind zich dicht bij de grootouder voelt en een zogenaamde “verzorgerspersoonlijkheid” heeft.

Er zijn talrijke factoren die beïnvloeden waarom een kleinkind de primaire verzorger wordt voor één of beide grootouders, maar de onderliggende reden is meestal dat de eigen volwassen kinderen van de oudere niet bereid, in staat of in leven zijn om deze rol op zich te nemen.


zorgwoning huren of kopen prijs


Jongere verzorgers staan voor grote uitdagingen

Weinig mensen die uit de eerste hand ervaring hebben met het zorgen voor een oudere, zouden het een gemakkelijke baan noemen.

Maar bedenk dat de meeste familieverzorgers 50 jaar of ouder zijn.

Zij hebben waarschijnlijk kunnen genieten van hun tienerjaren en vroege volwassen jaren, zijn uiteindelijk gaan werken, hebben geleerd om voor zichzelf te zorgen, zijn getrouwd en hebben kinderen opgevoed.

Wat ik probeer duidelijk te maken is dat de gemiddelde gezinsverzorger tientallen jaren van kennis, volwassen leven en praktische ervaring achter zich heeft.

Wat is zorgwonen? |


Wat is zorgwonen? Wanneer is er sprake van zorgwonen?

Wat is zorgwonen nu? Er is sprake van zorgwonen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

In de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.

De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysieke eenheid met de hoofd wooneenheid.

De ondergeschikte wooneenheid, ruimten die worden gedeeld met de hoofd wooneenheid niet meegerekend, is niet groter dan een derde van het bouwvolume van de gehele woning.

De eigendom of ten minste de naakte eigendom van de hoofd wooneenheid en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde eigenaar of eigenaars.

De behoeftige persoon is:

 • een persoon met een handicap
 • een persoon die in aanmerking komt voor een uitkering van het Vlaams Sociaal Beschermingsfonds (vroeger ziekteverzekering)
 • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
 • of de zorgverlener, als de zorgbehoevende in de hoofdwoning gehuisvest blijft

De oprichting van een zorgwoning is altijd meldingsplichtig, ongeacht of er al dan niet vergunningsplichtige activiteiten zijn.

Op deze manier kan de gemeente beoordelen of de gemelde handeling daadwerkelijk meldingsplichtig is en niet verboden.

Deze meldingsplicht maakt een duidelijker inschrijving in het bevolkingsregister mogelijk en stelt de gemeente in staat na te gaan of de kwaliteit van de huisvesting gewaarborgd is.

De feitelijke bewoning door de zorgbehoevende (of de 65-plusser) moet binnen twee jaar na de datum van de akte van melding plaatsvinden, anders vervalt de akte van melding.

Ook de beëindiging van de zorgwoning moet worden gemeld.

Het is ook mogelijk om een zorgwoning te realiseren in woningen binnen verkaveling voorschriften die accessoire wooneenheden verbieden.

Als een milieuvergunning of -melding vereist is, dan is in principe altijd de medewerking van een architect vereist.

Voor een aantal ingrepen is er een vrijstelling van de verplichte medewerking van een architect. Voorwaarde is dat deze ingrepen geen oplossing van een bouwprobleem inhouden of de stabiliteit van het gebouw veranderen.

Het betreft onder meer:

 • De verbouwings- en inrichtingswerken of de werken voor het bouwrijp maken van lokalen
 • Het aanbrengen van baksteen, pleisterwerk of een andere bekleding, zonder dat de fundering hoeft te worden gewijzigd
 • Het plaatsen, wijzigen en sluiten van venster- en deuropeningen
 • De installatie van dakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak
 • De installatie van dak uitbouwen die maximaal een vierde van het dakoppervlak beslaan
 • De installatie van systemen voor ventilatie, airconditioning, rook afzuiging of luchtafvoer
 • De installatie van zonneschermen die kunnen worden opgevouwen, opengevouwen of opgerold
 • De installatie van schotelantennes.

Wat is zorgwonen

Kom tot rust in een zorgwoning

Wat is zorgwonen? |


Wat is zorgwonen? Is er een domicilie nodig?

Wat is zorgwonen weten we nu ondertussen. Een ander belangrijk aspect hierbij is of er een domicilie nodig is als u een zorgwoning in de tui, plaatst.

Zodra de nieuwe bewoners hun intrek nemen in het verzorgingstehuis, moeten zij hun nieuwe woonplaats melden bij de gemeente.

Als u aan de voorwaarden voldoet, zal de gemeente in het bevolkingsregister inschrijven dat uw woning een verzorgingstehuis is.

Alle instanties die de gegevens uit het bevolkingsregister gebruiken, zijn dus ook op de hoogte van uw woonsituatie en houden daar rekening mee bij bijvoorbeeld het berekenen van een premie of uitkering.

Voor de nieuwe wooneenheid wordt geen extra huisnummer aangemaakt.

Beide gezinnen zijn woonachtig op hetzelfde adres, maar de zorgwoning krijgt een aparte code in het register.

Wat is zorgwonen? |


zorgwoning huren of kopen prijs


Lees ook: een zorgwoning bouwen.

Tuinplannen integreren met het bouwen van een zorgwoning

Tegenwoordig zijn de tuinprojecten geen aparte, formele programma’s meer.

In plaats daarvan worden tuinactiviteiten verweven in de zorgplannen van de bewoners op een niveau dat voor elke persoon aanvaardbaar is; voor iemand die bijvoorbeeld in een rolstoel zit, worden elke dag uitstapjes naar de tuin gepland.

Activiteiten rond tuinieren zijn steeds interessant voor ouderen.


Zorgwonen

Zorgwonen


Wat is zorgwonen? |